Befine

Woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming en sanitair. Schade door bijvoorbeeld aardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn helaas uitgesloten.

Bij de woonhuisverzekering zijn er 2 soorten dekkingen van schade: de extra uitgebreid dekking en de all riskdekking. Het verschil is dat bij extra uitgebreid alleen voorvallen zijn gedekt die in de polisvoorwaarden staan. All risk dekt alle schadegevallen, tenzij ze zijn uitgesloten.


Voorkom onderverzekering met de herbouwwaardemeter
Bij woonhuisverzekeringen is het belangrijk dat u de juiste herbouwwaarde verzekert. Het bedrag waarvoor u uzelf verzekert, is namelijk het maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert bij schade. Blijkt bij schade dat de kosten van herbouw hoger zijn dan het bedrag waar u voor bent verzekerd? Dan is het meerdere naar rato voor uw eigen rekening. Als u de herbouwwaardemeter invult, krijgt u 5 jaar garantie tegen onderverzekering.

Welke woonhuisverzekering past het beste bij u?
Vul uw gegevens in en kijk meteen of u kunt besparen op deze verzekering.


Bekijk de productwijzer
>   opstalverzekering

Ook uw inboedel verzekeren?
Vergeet niet om naast uw huis ook uw inboedel te verzekeren. Vraag een inboedelverzekering aan.