Befine

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet 'aard- en nagelvast' zitten. Ondanks dat de inboedelverzekering niet verplicht is, is het wel aan te raden. Als u brand of wateroverlast krijgt, of er wordt ingebroken, dan heeft u tenminste iets om op terug te vallen. Schade als gevolg van opzet, eigen schuld of achterstallig onderhoud is niet gedekt. 

De inboedelverzekering kent twee dekkingen: extra uitgebreid en all risk. De all riskdekking dekt schade als gevolg van 'elk plotseling van buitenkomend onheil'. Extra uitgebreid dekt alleen voorvallen die letterlijk in de polisvoorwaarden staan vermeld.

Voorkom onderverzekering met de inboedelwaardemeter
Bij inboedelverzekeringen is het belangrijk om niet onderverzekerd te zijn. Schade krijgt u alleen uitgekeerd naar rato van het bedrag dat u heeft verzekerd. Het meerdere wordt niet vergoed. Als u de inboedelwaardemeter invult, krijgt u 5 jaar garantie tegen onderverzekering.

Welke inboedelverzekering past het beste bij u?
Vul uw gegevens in en kijk meteen of u kunt besparen op deze verzekering.

Bekijk de productwijzer
>   inboedelverzekering

Ook uw woonhuis verzekeren?
Voor het huis zelf kunt u een woonhuisverzekering aanvragen.