Befine

Hoe gaan we om met fraude?

Wat is fraude?

Fraude is een vorm van bedrog. Verzekerden stellen zaken anders voor dan ze zijn, of verzwijgen zaken opzettelijk. Bij uitkeringsfraude heeft iemand ten onrechte een (te hoge) uitkering ontvangen, terwijl die persoon weet (of kan weten) dat hij/zij er geen recht op heeft. Fraude plegen is verwijtbaar, niet toegestaan en ongewenst gedrag.

We treden op tegen fraude

Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Verzekerden misbruiken dit vertrouwen soms door fraude te plegen. Bijvoorbeeld als zij informatie niet eerlijk opgeven als ze een verzekering aangaan, of schade melden. Wij kunnen bijvoorbeeld:
 

• Het beëindigen van de verzekering(en);
• Het aangifte doen bij de politie.

We informeren de betrokkene

Constateren we fraude? Dan krijgt de betrokken klant altijd bericht. Wilt u inzage in uw registraties of bezwaar maken tegen een registratie? Stuur dan een e-mail naar info@befine.nl t.a.v. Speciale Zaken.